Polski English
 
 
 
Nie jesteś zalogowany   biografia | osiągnięcia | wywiad 2002 | wywiad 2009 | wywiad 2011 | wywiad 2012 | sprzęt | nasze twarze  
e-mail: foto@kosinscy.pl
tel: 0601291355

Jesteśmy biologami z wykształcenia i zamiłowania. Ukończyliśmy studia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obydwoje posiadamy tytuł doktora nauk biologicznych. Marek zajmuje się wyłącznie fotografią, sporadycznie oprowadza wycieczki przyrodnicze po ciekawych zakątkach Polski oraz pisze teksty przyrodnicze, Renata jest aktualnie kierownikiem Pracowni Naukowej Białowieskiego Parku Narodowego.

Rodzina Kosińskich 2001Nasze zainteresowanie fotografią zrodziło się z chęci zachownia niepowtarzalnych obrazów i chwil, których niejednokrotnie mieliśmy szczęście być świadkami. Poranne mgły, drżące krople rosy, kwiaty tuż po burzy czy też wieczorne zorze mają nieodparty urok a jednocześnie trwają tak krótko. Ośnieżone szczyty górskie, spokojne wody jezior czy wijące się strumienie dla wielu z nas nie są niestety chlebem powszednim, a prawie wszyscy odczuwamy potrzebę zatrzymania wzroku chociaż na chwilę na pięknym widoku. Nam na codzień taką szansę dają nasze fotografie. Chcielibyśmy podzielić się tym pięknem także z innymi. Wszystko co nas otacza przemija a proces ten najwyraźniej widoczny jest w przyrodzie. Bardzo szybkim zmianom podlega również polski krajobraz - niestety rzadko zmiany te można uznać za korzystne. Dlatego pragniemy na naszych fotografiach zachować piękne krajobrazy - nie zabudowane jeszcze doliny rzeczne, góry - przed którymi człowiek jeszcze chyli czoło (choć coraz częściej słychać głosy tych, którzy chcieliby nad nimi zapanować), nie przetrzebione lasy, drzewa i niepozorne rośliny trwające mimo wszystko na zajmowanych przez siebie od wieków stanowiskach, zwierzęta nad którymi człowiek chce sprawować całkowitą władzę i decydować o ich losie i istnieniu na Ziemi. Jako biolodzy mamy świadomość, że już wkrótce wiele sfotografowanych przez nas krajobrazów i zwierząt być może nie będzie istnieć. Podobnie, coraz rzadziej już można zobaczyć sielski obraz tradycyjnej polskiej wsi z malowniczymi drewnianymi domami wtopionymi w otaczający je krajobraz. Nie sposób także przejść obojętnie obok wspaniałych dzieł stworzonych ręką człowieka będących spuścizną poprzednich pokoleń a stanowiących o naszej świadomości narodowej i kulturze.

Pragniemy, aby nasze fotografie przede wszystkim ukazywały piękno otaczającego nas świata, jego różnorodność i niepowtarzalność. Aby pokazywały, iż poznawanie świata roślin i zwierząt może być fascynującą przygodą, aby zachęcały do wędrówek przyrodnichych i krajoznawczych, a także aby spełniały rolę edukacyjną. Posiadając doskonałe przygotowanie merytoryczne staramy się, aby nasze fotografie przedstawiały charakterystyczne cechy danego obiektu, bogactwo form bądź siedlisko bytowania.

Od 1995 jesteśmy członkami Związku Polskich Fotografów Przyrody - Okręgu Krakowskiego.

Renata Krzyściak-Kosińska - info

2001 — uzyskanie tytułu doktora nauk biologicznych; rozprawa doktorska: Rozmieszczenie i zagęszczenie płazów bezogonowych Anura w dolinie Nidy wykonana w Instytucie Ochrony Przyrody PAN w Krakowie pod kierunkiem prof. dra hab. Z. Witkowskiego

1999 — egzamin z języka angielskiego: University of Cambridge - Certificate of Proficiency in English

1998 — uzyskanie licencji pilota wycieczek zagranicznych

1995-2000 — studia doktoranckie w Instytucie Ochrony Przyrody PAN w Krakowie

1989-1995 — studia wyższe na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemii (kierunek: Biologia) Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; praca magisterska: Percepcja dużych drapieżników w środowisku wiejskim pod kierunkiem prof. dr hab. B. Bobka

Marek Kosiński - info

1998 — uzyskanie tytułu doktora nauk biologicznych; rozprawa doktorska: Zróżnicowanie roślinności piargów tatrzańskich na tle warunków siedliskowych wykonana w Instytucie Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego pod kierunkiem prof. dra hab. Z. Dzwonko

1998 — uzyskanie licencji pilota wycieczek zagranicznych

1997 — egzamin z języka angielskiego: University of Cambridge - Certificate of Proficiency in English

1996-2003 — prezes Okręgu Krakowskiego Związku Polskich Fotografów Przyrody

1993-2004 — pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Botaniki UJ w Krakowie

1991-1993 — studia doktoranckie w Instytucie Botaniki UJ w Krakowie

1986-1991 — studia wyższe na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemii (kierunek: Biologia) Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; praca magisterska: Flora naskalna Doliny Będkowskiej wykonana w Instytucie Botaniki pod kierunkiem prof. dra J. Kornasia